Familie forstyrra apekattar som hadde sex på bilpanser

Når du ser videoen over her (ape.no må åtvara mot sterke bilete) kan du sjå to apekattar som set i gang med monkey business på eit bilpanser.

Men familien som sit inni bilen let ikkje apekattane vera i fred. Dei byrjar å filma, og ei lita jente viser så lite respekt at ho set i gang med å skrika!

Ifølge avisa Metro skjedde dette i ein safari-park i England.

Er du interessert i litt meir seriøst apenytt?

Då kan ape.no tilrå deg å lesa om kjempeapekatten som døydde ut på grunn av at han ikkje klarte å endra kosthaldet sitt etter at klimaet blei forandra. Les meir om det hos Dagbladet eller Guardian.

 

Også apekattar har gehør

399px-Marmoset_copy
Foto: Carmem A. Busko, Creative Commons, Wikipedia

Den britiske tabloidavisa Daily Mail har ei interessant nyheit om apekattar og musikk.

Tidlegare har man trudd at det berre var menneske som hadde gehør.

Men forskarar ved Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore, USA har no funne ut at dei små marmoset-apekattane og har gehør. Eit bilde av ein slik krabat kan du sjå i toppen av saka.

Resultata blei presentert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Science i romjula.

Måten forskarane har funne dette ut på er at dei har studert hjernane til marmoset-apekattane. Der har dei funne ut at nokre nerveceller i hjernen reagerer på forskjellen på høge og låge tonar.

 

 

 

 

Gladsak frå USA: No skal ingen sjimpansar forskast på lenger

I videoen over for eit par år tilbake kan du sjå sjimpansen Arden som blei sluppen fri i eit reservat etter å ha blitt forska på.

No har The National Institutes of Health bestemt seg for å stoppa all forsking på sjimpansar i USA, skriv Washington Post.

50 sjimpansar som har blitt haldne i fangenskap vil no få leva resten av sine liv i eit reservat.

– Det er på tide å innsjå at det ikkje lenger er noko rettferdig grunn til å halda desse 50 sjimpansane fanga slik at dei kan bli brukte i forsking, seier direktør Francis Collins.

Ape.no-redaksjonen jublar for denne særs viktige avgjerda, og vil oppmoda andre apeforskingsdirektørar til å stoppa all forsking som blir gjort på sjimpansar og andre apekattar i verda.

Sjimpansar som mistar mammaen sin går det ikkje så bra med

fotonotahoy

Det er nettstaden Sciencedaily.com som fortel at apekattar som blei fanga i det fri i Afrika då dei var små og samstundes blei skilde frå mora si, ikkje klarer seg så bra som vaksne. Iallfall ikkje samanlikna med sjimpanse-ungar som har kunna klynga seg fast til mora si gjennom heile barndomen.

Den sosiale atferda til sjimpansane har ifølgje forskarane ved Universitetet i Wien vore signifikant forskjellig frå apekattar som har fått lov til å vera mammadaltar.

Dette viser og igjen på vaksne apekattar i fleire tiår etter at dei blei skilde frå mora si som apebabyar.

Konkret handlar det mellom anna at mamma-lause apekattar har færre vener enn andre apekattar. Dette gjeld både apekattar som har blitt mishandla gjennom å ha vakse opp i bur fordi dei blei forska på, men og apekattar som har blitt putta saman med andre apekattar i dyrehagar.

Orangutang-mor og dotter redda etter å ha blitt angripen av menneske

orangutang
Foto: International Animal Rescue

Det var International Animal Rescue som heltemodig nok redda mor og dotter som hadde flykta frå dei fæle skogbrannane i Indonesia.

Då dei flykta inn i ein landsby, blei menneska som budde der så redde at dei gjekk til åtak på dei stakkars apekattane.

Heldigvis kom snille menneske for å redda apekattane. Dei lokale skal ifølgje International Animal Rescue ha kasta ting på orangutangane før dei prøvde å binda dei fast.

Den vetle orangutang-babyen klamra seg fast til mora under heile hendinga.

Skogbrannar har råka landet dei siste to månader, noko som er særs skadeleg både for dyra, apekattane og menneska i skogane, samt at det fører til enorme klimautslepp.

Ifølgje Independent trugar skogbranane kvar tredje orangutang i heile verda.

Her kan du sjå ein video av redningsaksjonen: