Apekattar har lært stein, saks og papir

monkey-stein-saks-papir
Her lærer sjimpansen stein, saks og papir. Bilete: Kyoto University

Går du rundt og trur at du er ein mester i stein, saks og papir? Eventuelt rock, paper, scissors? Eller den tyske versjonen schnick, schnack, schnuck?

Tru om igjen! I Japan har sjimpansar lært seg spelet av forskarar ved Primate Research Insitute Kyoto University.

Men ifølgje forskarane skal det seiast at ein apekatt lærer spelet litt treigare enn eit fire år gammal menneskebarn.