Lita jente lærte rampestrekar av gorilla!

Neste gong dottera di kjem heim til deg og viser fingeren til deg, kan det vera ein gorilla som står bak!

Berre sjå videoen og du vil skjønna det.

Ifølge Huffington Post skjedde denne hendinga i ein dyrehage i Ohio, USA.

Gladsak frå USA: No skal ingen sjimpansar forskast på lenger

I videoen over for eit par år tilbake kan du sjå sjimpansen Arden som blei sluppen fri i eit reservat etter å ha blitt forska på.

No har The National Institutes of Health bestemt seg for å stoppa all forsking på sjimpansar i USA, skriv Washington Post.

50 sjimpansar som har blitt haldne i fangenskap vil no få leva resten av sine liv i eit reservat.

– Det er på tide å innsjå at det ikkje lenger er noko rettferdig grunn til å halda desse 50 sjimpansane fanga slik at dei kan bli brukte i forsking, seier direktør Francis Collins.

Ape.no-redaksjonen jublar for denne særs viktige avgjerda, og vil oppmoda andre apeforskingsdirektørar til å stoppa all forsking som blir gjort på sjimpansar og andre apekattar i verda.

Sjimpansar som mistar mammaen sin går det ikkje så bra med

fotonotahoy

Det er nettstaden Sciencedaily.com som fortel at apekattar som blei fanga i det fri i Afrika då dei var små og samstundes blei skilde frå mora si, ikkje klarer seg så bra som vaksne. Iallfall ikkje samanlikna med sjimpanse-ungar som har kunna klynga seg fast til mora si gjennom heile barndomen.

Den sosiale atferda til sjimpansane har ifølgje forskarane ved Universitetet i Wien vore signifikant forskjellig frå apekattar som har fått lov til å vera mammadaltar.

Dette viser og igjen på vaksne apekattar i fleire tiår etter at dei blei skilde frå mora si som apebabyar.

Konkret handlar det mellom anna at mamma-lause apekattar har færre vener enn andre apekattar. Dette gjeld både apekattar som har blitt mishandla gjennom å ha vakse opp i bur fordi dei blei forska på, men og apekattar som har blitt putta saman med andre apekattar i dyrehagar.

Orangutang-mor og dotter redda etter å ha blitt angripen av menneske

orangutang
Foto: International Animal Rescue

Det var International Animal Rescue som heltemodig nok redda mor og dotter som hadde flykta frå dei fæle skogbrannane i Indonesia.

Då dei flykta inn i ein landsby, blei menneska som budde der så redde at dei gjekk til åtak på dei stakkars apekattane.

Heldigvis kom snille menneske for å redda apekattane. Dei lokale skal ifølgje International Animal Rescue ha kasta ting på orangutangane før dei prøvde å binda dei fast.

Den vetle orangutang-babyen klamra seg fast til mora under heile hendinga.

Skogbrannar har råka landet dei siste to månader, noko som er særs skadeleg både for dyra, apekattane og menneska i skogane, samt at det fører til enorme klimautslepp.

Ifølgje Independent trugar skogbranane kvar tredje orangutang i heile verda.

Her kan du sjå ein video av redningsaksjonen:

Skal russerane senda apekattar til Mars i 2017!?

Den følgjande informasjonen skal ikkje ape.no gå heilt god for, sidan me ikkje har funne nyheita på veldig truverdige nyhetsnettstader.

Men for eksempel Daily Mail skriv at russerane har tenkt å senda makake-apekattar til Mars i 2017.

Dette vil i tilfelle bli longt frå fyrste gongen menneske sender apekattar ut i verdsrommet. Men det vil bli fyrste gong apekattar blir sendt til Mars.

Fire apekattar blir ifølgje den engelske tabloid-avisa trent opp til å læra seg å bruka ein joystick og å løysa matematiske oppgåver.

Det er ikkje klart om russerane har tenkt å la apekattane døy på Mars eller om dei skal hentast heim igjen.

Tech Times som er eit av dei andre media som har skrive om Mars-makakane, skriv at russerane har planar om å bli dei fyrste til å senda dyr til Mars.

Inessa Kotslovskaija som leiar laget som lærer opp apekattane, seier at dei prøver å gjera dei så inteligente så mulig slik at dei kan brukast til å oppdaga verdsrommet.