Denne apekatten kan snakka «babyspråk»

Pan_paniscus12
Foto: Pierre Fidenci/Creative Commons/Wikipedia

Oppsiktsvekkjande ape-språk-forsking skriv den amerikanske avisa Washington Post om no om dagen.

Dvergsjimpansar, eller bonobo-apekattar om du vil vera meir politisk korrekt, nyttar nemlig eit slags pipespråk som liknar på språket som menneske-babyar nyttar.

Dvergsjimpansane, om ein skal setja lit til Darwin, er menneskets næraste slektning i dyreriket.

Dei høgfrekvente lydane som kjem frå dvergsjimpansane er for å kommunisera, og ingen andre lydar liknar meir på menneskeleg tale. Dette ifølgje forskinga som har vore leia av Zanna Clay.

Lydane har mange fellestrekk med lydane som babyar gir frå seg før dei lærer seg å snakka ordentleg.

Det som skil dvergsjimpanse-språket frå andre dyrespråk, er at andre dyr har ein type lyd som er karakteristisk for til dømes aggresivitet eller smerte.

Men dvergsjimpansane språk er ikkje så lett å tyda for utanforståande. Same type lydar nyttar dei nemleg i forskjellige kontekstar, både positive og negative.

Dette skal ifølgje forskarane vera fyrste skritt på veg til eit menneskeleg språk som me kjenner det i dag. Om du til dømes høyrer eit språk du ikkje kan noko av, og ein person har eit nøytralt kroppsspråk, klarer du ikkje naudsynt å skjønna om vedkomande er nøgd med noko eller misnøgd.

Artikkelen i Washington Post seier ingenting om menneskebabyar kan skjønna bablinga til kvarandre.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s