Apeskandale i Florida

I Florida i USA har TV-kanalen Wink News rulla opp ein kjempe-ape-skandale dei siste dagane.

David Roebuck som har arbeidd på ein såkalla monkey farm(!) fortel til TV-kanalen om dei grusomme tinga han blei bedt om å gjera på ape-farmen.

– Eg visste at eg ikkje kunne leva med meg sjølv om skulle gjera det.

Det grusomme han snakkar om, er at han fekk ordre om å gjennomføra keisarsnitt-abortar på dei stakkars gravide ho-apane.

Så blei organa til dei døde fostera selt til legemiddelindustrien. Mødrene blei så pumpa for melk, som igjen blei selt til legemiddelfirma.

Arbeidaren slutta etter berre to dagar. Dei lokale styresmaktene har no sett i gang etterforskning av firmaet.

Leiaren for firmaet seier til TV-stasjonen at det dei gjer kan føra til at mange færre levande dyr treng bli brukte til dyreforsøk i framtida, og at dei driv på ein human måte.

Primate Products er den største og eldste ape-farmen i området.

Øvst kan du sjå ein reportasje frå Wink News om ape-skandalen.

Her kan du lesa meir om saka og sjå ein TV-reportasje.

Du vil seriøst ikkje tru kva denne gorillaen gjer når kompisen plagar han!

I ape.no så vil me variera mellom alvorlege apenyhende og nokre litt lettare, muntre apenyhende.

Denne er i sistnemnde kategori. Videoen du kan sjå her viser den eine gorillaen som gjer ei relativt spesiell fingerrørsle, iallfall til gorilla å vera.

Ifølge den relativt lite vel-renommerte avisa Daily Mail skjedde gorillagemenget i Busch Gardens Wildlife Park i Tampa, Florida.

Her kan du lesa meir om gorillaar.

Vil gi ebolavaksine til apekattar

Ebola_virus_(2)Dr. Michael Jarvis frå Plymouth University i England leiar forsking som kan redda livet til tusenvis av apar, skriv Plymouth Herald.

Ebola har drepe tusenvis av mennesker. I tillegg har tusenvis av apekatter også døydd av den grusomme sjukdommen.

Jarvis vonar at det å vaksinera apekattar kan føra til at mange apekattar blir redda, samt at færre menneske kan bli smitta.

Vaksinen meiner Jarvis kan vera som ein slags «ape-herpes» som vil kunne spreia seg naturleg frå ape til ape.

Forskaren meiner og at dette kan vera eit steg i retning av ebolavaksine for menneske.

Apekattar på rømmen!

Ein apekatt av denne typen er på rømmen i Nord-Irland. Foto: N. A. Naseer/Creative Commons - http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%82:Lion-tailed_macaque_2_by_N_A_Nazeer.jpg
Ein apekatt av denne typen er på rømmen i Nord-Irland.
Foto: N. A. Naseer/Creative Common

SISTE: Apekatten som me skreiv om torsdag i Nord-Carolina er no fanga! Wsoctv.com skriv at det var ein politimann som fanga apekatten. Me vonar at straffa for rømminga ikkje vil vera for hard for  Carter.

Apekattar er glade i å vera ute. Derfor skjer det at apekattar i fangenskap av og til rømmer.

Ape.no kan no fortelja at i dag har dette skjedd på to forskjellige kontinent.

I USA, nærare bestemt Charlotte i North Carolina, hoppa ein liten apekatt ut av ein bil, skriv WCNC.COM. Dette skapte oppstyr i området kor apen herja. Blant anna beit apekatten ein tryggleiksvakt. Motivet til apekatten for bitinga er ikkje stadfesta, men me erfarer at det kan ha samanheng med at vakten heldt apekatten fanga.

Apekatten greide til og med å rømma etterpå, og styresmaktene leitar fraleis etter apen, som heiter Carter.

Også i Nord-Irland er det ein apekatt som er på rømmen. Ifølgje Irish Times var skjeggapen framleis laus torsdag ettermiddag lokal tid.

Skjeggapen rømde saman med ein annan apekatt torsdag, men den eine blei fanga.

PS! Me har ikkje fått meldingar om at apen som er laus i Nord-Irland er fanga.